Privātuma politika

Atjaunināta: 2018. gada 23. jūlijā

CL Serviss (“mēs”, “mūs”, “mums” vai “mūsu”) pārvalda vietni www.algvedis.com (“Pakalpojums”).

Šī lapa jūs informē par mūsu politiku attiecībā uz personas datu ieguvi, izmantošanu un izpaušanu, jums izmantojot mūsu Pakalpojumu, un ar attiecīgajiem datiem saistītajām izvēlēm.

Mēs izmantojam jūsu datus, lai sniegtu un uzlabotu Pakalpojumu. Lietojot Pakalpojumu, jūs piekrītat informācijas ieguvei un izmantojumam saskaņā ar šo politiku. Šajā Privātuma politikā izmantotie termini lietoti tādā paša nozīmē kā mūsu noteikumos, ar kuriem varat iepazīties vietnē www.algvedis.com, ja vien Privātuma politika neparedz citādi.

Definīcijas

Informācija ieguve un izmantojums

Mēs iegūstam vairākus informācijas veidus dažādos nolūkos, lai sniegtu un uzlabotu mūsu Pakalpojumu.

Iegūstamo datu veidi

Personas dati

Jums lietojot mūs Pakalpojumu, mēs varam lūgt jums sniegt noteiktu personu identificējošu informāciju, kura var tikt izmantota, lai ar jums sazinātos vai jūs identificētu (“Personas dati”). Personu identificējoša informācija ir, tostarp, bet ne tikai:

Mēs varam izmantot jūsu Personas datus, lai nosūtītu jums biļetenu, mārketinga un reklāmas materiālus un citu informāciju, kas jums varētu interesēt. Jūs varat pilnībā vai daļēji atteikties no šādas saziņas saņemšanas, sazinoties ar mums.

Lietojuma dati

Mēs varam iegūt informāciju arī par to, kā Pakalpojumam tiek piekļūts un kā tas tiek lietots (“Lietojuma dati”). Šie Lietojuma dati var ietvert tādu informāciju kā jūsu datora interneta protokola adrese (piemēram, IP adrese), pārlūkprogrammas veids, pārlūkprogrammas versija, jūsu apmeklētās Pakalpojuma lapas, jūsu apmeklējuma laiks un datums, lapās pavadītais laiks, unikālie ierīču identifikatori un citi diagnostikas dati.

Izsekošanas un sīkdatņu dati

Mēs izmantojam sīkdatnes un līdzīgas izsekošanas tehnoloģijas, lai sekotu aktivitātei mūsu Pakalpojumā un paturētu zināmu informāciju.

Sīkdatnes ir datnes ar mazu datu daudzumu, kas var ietvert anonīmu unikālo identifikatoru. Tīmekļa vietne nosūta sīkdatnes jūsu pārlūkam, un tās tiek saglabātas jūsu ierīcē. Tiek izmantotas arī tādas izsekošanas tehnoloģijas kā bāksignāli, tagi un skripti, lai iegūtu un sekotu informācijai, kā arī uzlabotu un analizētu mūsu Pakalpojumu.

Jūs varat pilnībā atteikties no sīkdatņu izmantojuma vai likt pārlūkam jūs brīdināt, kad sīkdatne tiek nosūtīta. Taču, ja jūs nepiekritīsiet sīkdatņu izmantojumam, jūs nevarēsiet pilnvērtīgi izmantot visas mūsu Pakalpojuma iespējas.

Mūsu izmantoto sīkdatņu piemēri:

Datu izmantojums

CL Serviss izmanto iegūtos datus dažādos nolūkos:

Personas datu apstrādes juridiskais pamats saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR)

Ja jūs esat Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) rezidents, CL Serviss juridiskais pamats iegūt un izmantot personiska rakstura informāciju par jums, kas aprakstīta šajā Privātuma politikā, ir atkarīgs no mūsu iegūtajiem Personas datiem un kontekstu, kurā mēs tos iegūstam.

CL Serviss var veikt jūsu Personas datu apstrādi, jo:

Datu glabāšana

CL Serviss glabās jūsu Personas datus tikai tik ilgi, cik būs nepieciešams šajā Privātuma politikā aprakstītajā nolūkā. Mēs glabāsim un izmantosim jūsu Personas datus tādā mērā, kāds būs nepieciešams, lai izpildītu mūsu likumīgās saistības (piemēram, ja mums ir jāglabā jūsu dati saskaņā ar attiecināmajiem tiesību aktiem), izšķirtu strīdus un piemērotu mūsu juridiskās vienošanās un politikas.

CL Serviss glabās arī Lietojuma datus iekšējas analīzes nolūkos. Lietojuma dati parasti tiek glabāti īsāku laiku, izņemot gadījumus, kad šie dati tiek izmantoti mūsu Pakalpojuma drošības stiprināšanai un funkcionalitātes uzlabošanai vai ja mums ir jāglabā šādi dati ilgāk saskaņā ar likumdošanu.

Datu nodošana

Jūsu informācija, tostarp Personas dati, var tikt nodoti un uzglabāti datoros, kuri atrodas ārpus jūsu valsts vai citas jurisdikcijas, kur datu aizsardzības likumdošana var atšķirties no jūsu jurisdikcijā spēkā esošo.

Ja jūs atrodaties ārpus Latvijas un izvēlaties sniegt mums informāciju, ņemiet vērā, ka mēs nododam datus, tostarp Personas datus, Latvijai un veicam to apstrādi Latvijā.

Jūsu piekrišana šai Privātuma politikai ar tai sekojošu šādas informācijas sniegšanu uzskatāma par jūsu piekrišanu šādai nodošanai.

CL Serviss veiks visus saprātīgi nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu jūsu datu drošu izmantojumu saskaņā ar šo Privātuma politiku, un jūsu Personas dati netiks nodoti citām organizācijām vai valstīm bez atbilstošiem kontroles pasākumiem, tostarp jūsu datu un citas personiska rakstura informācijas drošības.

Datu izpaušana

Biznesa darījums

Ja CL Serviss piedalās uzņēmumu apvienošanā, iegādē vai aktīvu pārdošanā, var tikt nodoti jūsu Personas dati. Mēs jūs brīdināsim, pirms jūsu Personas dati tiks nodoti un uz tiem tiks attiecināta cita Privātuma politika.

Izpaušana likuma piemērošanas nolūkā

CL Serviss atsevišķos gadījumos var būt spiests izpaust jūsu Personas datus saskaņā ar tiesību aktiem vai reaģējot uz pamatotiem valsts iestāžu (piemēram, tiesas vai policijas) pieprasījumiem.

Likumīgās prasības

CL Serviss var godprātīgi izpaust jūsu Personas datus, uzskatot, ka šāda rīcība ir nepieciešama, lai:

Datu drošība

Mums ir svarīga jūsu datu drošība, taču paturiet prātā, ka nekāda veida nodošana internetā vai elektroniska uzglabāšanas metode nav 100% droša. Lai gan mēs cenšamies izmantot komerciāli pieņemamus līdzekļus jūsu Personas datu aizsardzībai, mēs nevaram garantēt to pilnīgu drošību.

“Neizsekot” signāli saskaņā ar Kalifornijas tiešsaistes privātuma aizsardzības likumu (CalOPPA)

Mēs neatbalstām “Neizsekot” (“Do Not Track – DNT”). “Neizsekot” ir preference, kuru jūs varat iestatīt savā pārlūkā, lai informētu tīmekļa vietnes, ka jūs nevēlaties tikt izsekots.

Jūs varat iespējot vai atspējot “Neizsekot” jūsu interneta pārlūkprogrammas sadaļā “Preferences” (Preferences) vai “Iestatījumi” (Settings).

Jūsu tiesības uz datu aizsardzību saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR)

Ja jūs esat Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) rezidents, jums ir tiesības uz datu aizsardzību. CL Serviss mērķis ir veikt saprātīgus pasākumus, lai ļautu jums labot, grozīt, dzēst vai ierobežot jūsu Personas datu izmantojumu.

Ja jūs vēlaties tikt informēts par to, kādi jūsu Personas dati ir mūsu rīcībā, un, ja jūs vēlaties, lai tie tiktu dzēsti no mūsu sistēmām, sazinieties ar mums.

Zināmos apstākļos jums ir šādas tiesības datu aizsardzības jomā:

Ņemiet vērā, ka mēs varam lūgt jūs apliecināt savu identitāti pirms reaģēšanas uz šādiem lūgumiem.

Jums ir tiesības sūdzēties datu aizsardzības iestādei par mūsu veiktu jūsu Personas datu ieguvi un izmantojumu. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar savu vietējo datu aizsardzības iestādi Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ).

Pakalpojumu sniedzēji

Mēs varam nolīgt juridiskas un fiziskas personas mūsu Pakalpojuma nodrošināšanai (“Pakalpojumu sniedzēji”), lai sniegtu Pakalpojumu mūsu vārdā, veiktu ar Pakalpojumu saistītus pakalpojumus vai palīdzētu mūs analizēt mūsu Pakalpojuma lietojumu.

Šīm trešajām pusēm tiek dota piekļuve jūsu Personas datiem tikai šo uzdevumu veikšanai mūsu vārdā, un tās nedrīkst izpaust vai izmantot tos citos nolūkos.

Analītika

Mēs varam izmantot Pakalpojumu sniedzējus, lai uzraudzītu un analizētu mūsu Pakalpojuma lietojumu.

Uzvedības remārketings

CL Serviss izmanto veicinošās tirgvedības jeb remārketinga pakalpojumus, lai pēc mūsu Pakalpojuma apmeklējuma reklamētu jums preces un pakalpojumus citās vietnēs. Mēs un mūsu piegādātāji izmanto sīkdatnes, lai informētu, optimizētu un sniegtu reklāmas, balstoties uz jūsu iepriekšējiem mūsu Pakalpojuma apmeklējumiem.

Maksājumi

Mēs Pakalpojumā varam piedāvāt maksas produktus un/vai pakalpojumus. Šādā gadījumā mēs izmantojam trešās personas pakalpojumus maksājuma apstrādes veikšanai (piemēram, maksājuma apstrādātājus).

Mēs nesaglabāsim un neiegūsim jūsu maksājumu kartes datus. Šī informācija bez starpniekiem tiek sniegta trešās personas maksājumu apstrādātājiem, kur uz jūsu personiska rakstura informāciju attiecināma viņu Privātu politika. Šie maksājumu apstrādātāji ievēro PCI-DSS noteiktos standartus PCI Drošības standartu padomes uzraudzībā, kur spēkus apvienojuši tādi zīmoli kā Visa, Mastercard, American Express un Discover. PCI-DSS prasības palīdz nodrošināt drošu maksājumu informācijas apstrādi.

Mēs strādājam ar šādiem maksājumu apstrādātājiem:

Saites uz citām vietnēm

Mūsu Pakalpojumā var tikt izvietotas saites uz citām vietnēm, kuras mēs nepārvaldām. Uzklikšķinot uz kādu no saitēm, jūs tiksiet novirzīts uz citu vietni. Mēs iesakām jums iepazīties ar katras apmeklētās vietnes privātuma politiku.

Mēs nekontrolējam un neuzņemamies atbildību par citu vietņu vai pakalpojumu saturu, privātuma politikām vai praksi.

Bērnu privātums

Mūsu Pakalpojums nav adresēts personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu (“Bērni”).

Mēs apzināti neiegūstam personu identificējošu informāciju no personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu. Ja jūs esat vecāks vai aizbildnis un jums kļūst zināms, ka jūsu bērns mums ir sniedzis Personas datus, sazinieties ar mums. Ja mums kļūst zināms, ka mēs esam ieguvuši Personas datus no bērniem bez vecāku piekrišanas, mēs veicam pasākumus, lai dzēstu šo informāciju no saviem serveriem.

Izmaiņas šajā Privātuma politikā

Mēs varam periodiski atjaunināt Privātuma politiku. Mēs informēsim jūs par izmaiņām, publicējot jauno Privātuma politiku šajā lapā.

Mēs paziņosim jums pa e-pastu un/vai ar izceltu paziņojumu mūsu Pakalpojumā pirms izmaiņu stāšanās spēkā un atjaunināsim “spēkā stāšanās datumu” šīs Privātuma politikas galvenē.

Ieteicams periodiski pārlasīt šo Privātuma politiku. Izmaiņas Privātuma politikā stājas spēkā, līdzko tās tiek publicētas šajā lapā.

Sazinieties ar mums

Ja jums rodas kādi jautājumi par šo Privātuma politiku, sazinieties ar mums: